Kuracyjna 11 84-104 Jastrzębia Góra

Menu

 REGULAMIN OŚRODKA "AZYMUT" W JASTRZĘBIEJ GÓRZE ul. KURACYJNA 

Numer telefonu: +48 794 360 977
E-mail adres: domki.azymut@gmail.com
WWW: www.azymut.jastrzebia-gora.com 
Nr Rachunku: 13 2490 0005 0000 4000 4885 9774

Nasze domki przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o Państwa dobrym, rodzinnym wypoczynku. Aby jednak wypoczynek był udany, zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie pewnych reguł. Pozwolą one uniknąć kłopotów i ewentualnych konfliktów z innymi gośćmi Ośrodka. Niektóre z naszych próśb związanych jest z myślą o przyszłych gościach, którzy zamieszkają w tych domkach po Państwu.

 • Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek. Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego domku poprzez stronę internetową: www.azymut.jastrzebia-gora.com lub portale www.jastrzebiagora.com, www.karwia.com, www.wladyslawowo.com oraz telefonicznie nr. telefonu +48 794 360 977. Umowa na piśmie nie jest wymagana. 
   
 • Prosimy przy dokonywaniu rezerwacji o podawanie dokładnie imienia i nazwiska, terminów przyjazdu i wyjazdu oraz numeru telefonu. Wszystkie te informacje wyeliminują błędy i nieporozumienia związane z rezerwacją.
   
 • Wniesienie zadatku na rachunek bankowy przez klienta w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu równoznaczny jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka. Zadatek nie podlega zwrotowi. 
   
 • Nie ma możliwości skrócenia terminu w dniu przyjazdu lub w jego trakcie. Opłata jest pobierana za cały pobyt ustalony wcześniej, a wpłata reszty ceny za pobyt, następuje w dniu przyjazdu. 
  W terminie nie później niż 2 dni przed pierwszym dniem pobytu Gość może wskazać inną osobę, która zastąpi ją w naszym Ośrodku. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Gościa musi zostać wskazana przez Gościa na piśmie. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Gościa.
   
 • Doba hotelowa w naszych domkach rozpoczyna się o godzinie 15-tej w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10-tej w dniu wyjazdu. Goście zobowiązani  są do przedstawienia dowodów tożsamości zaraz po przybyciu do nas oraz w tym samym czasie dokonać pełnej opłaty za cały pobyt.
   
 • Domki nie są przystosowane do przebywania zwierząt i prosimy o bezwzględne przestrzeganie tego przepisu.
   
 • Minimalny czas pobytu u nas nie może być krótszy niż 3 doby.
   
 • Tradycyjnie prosimy przestrzegać ciszy nocnej, która podobnie jak w innych takich miejscach  obowiązuje  w godzinach od 22:00 do 06:00.
   
 • Każdy domek w dniu wyjazdu, przed ostatecznym wyjazdem gości, musi zostać przekazany osobie odpowiedzialnej za porządek w ośrodku, która sprawdzi stan techniczny domku w obecności Gościa i odbierze od niego klucze.
   
 • Wyjazd z domku bez powiadomienia i porzucenie kluczy niesie za sobą dodatkowe ryzyko uszkodzeń przez osoby trzecie, co nie uwalnia od odpowiedzialności wcześniej przebywających Gości.
   
 • Przyjmowanie w domkach osób nie zgłoszonych osobie odpowiedzialnej za ośrodek lub też przekazywanie tych domków innym osobom jest niedopuszczalne. 
   
 • Ośrodek posiada parking zamykany na noc, ale nie odpowiada za zniszczenia dokonane w samochodach.
   
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione, przez wyjeżdżającego gościa w domkach, będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 2 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
   
 • Ponieważ wszystkie domki zostały podłączone pod lokalną przepompownię ścieków, prosimy o NIE wrzucanie do toalety  artykułów higienicznych typu: podpaski higieniczne czy też pieluszki dziecięce oraz materiałów twardych: jak resztki posiłków czy też wykałaczki. Niestosowanie się do tych reguł może doprowadzić do całkowitej blokady systemu sanitarnego w naszym ośrodku lub też poważnych zniszczeń. Niestety ale będzie się to wiązało z poważnymi kosztami napraw, które zostaną scedowane na osobę dokonującą uszkodzeń.
   
 • Również inne uszkodzenia w domkach spowodowane złą ich eksploatacją, oraz przestawianiem mebli bez zgody, będą obciążać gości dokonujących tych szkód.
  Każdą usterkę prosimy wiec zgłaszać natychmiast po jej zauważeniu.
   
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palaczy zapraszamy na zewnętrzne tarasy gdzie wystawione będą popielniczki.
   
 • Prosimy również o nie smażenie żadnych potraw na oleju, szczególnie ryb, które pozostawiają po sobie nieprzyjemny zapach trudny do wyeliminowania.
   
 • Prosimy również aby w okolicach domków nie rozpalać grilla lub też ogniska, poza miejscem do tego wyznaczonym.
   
 • Dodatkowo w wypadku niestosowania się do powyższych punktów Gość może zostać obciążony kosztami dezynfekcji domku, w którym przebywał.
   
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach, nie wolno używać grzałek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub innych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia domków. Nie dotyczy to ładowarek do komputerów i telefonów.
   
 • Prosimy o wyłączanie urządzeń elektrycznych i oświetlenia przed opuszczeniem domków. Prosimy o nie zapominaniu zamknięcia domków na czas Państwa nieobecności. Podyktowane to jest również względami bezpieczeństwa.
   
 • Każde problemy, usterki, prośby i wątpliwości prosimy zgłaszać natychmiast telefonicznie na numer telefonu +48 794 360 977 lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za Ośrodek oraz Państwa wygodę i bezpieczeństwo.

Życzymy Państwu wspaniałego pobytu u nas i najlepszym świadectwem Waszego zadowolenia będzie powrót do nas w kolejnych latach.

Właściciel 
Bożena Łączkowiak